Contact us on 0474 36 97 58 or info@fenavian.be

Autocontrolegids

Autocontrolegids

Autocontrolegids G019 – update 2016

In 2016 zijn enkele updates en wijzigingen aangebracht in de gids. Het was een aantal jaren geleden dat de gids is bijgewerkt.  We hebben van de gelegenheid gebruikt gemaakt om alle onnodige informatie uit de gids te verwijderen. Om deze gids te bestellen, stuurt u eenvoudig een e-mail naar info@fenavian.be 


AUTOCONTROLEGIDS G-019 
Fenavian heeft een gids opgesteld voor het autocontrolesysteem van de sector van de vleesverwerking. Deze gids werd goedgekeurd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen). De gids is bestemd voor de producenten van de vleeswaren maar kan ook nuttig hulpmiddel zijn voor andere bedrijven in de sector, aangezien de wetgeving betreffende de vleeswaren algemeen wordt beschreven.
WAAROM EEN AUTOCONTROLEGIDS?
Sinds 1 januari 2005 moet elke fabrikant van levensmiddelen in orde zijn ten opzichte van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Om aan deze nieuwe wettelijke vereisten te voldoen, kan de fabrikant de sectorale autocontrolegids gebruiken die is goedgekeurd door het FAVV. De gids is een belangrijk hulpmiddel voor het opzetten en implementeren van een bedrijfsspecifiek autocontrolesysteem. Een juiste toepassing van deze laatste garandeert de productie van veilige en hoogwaardige producten. Op deze manier kunnen we de sector op een hoog professioneel niveau brengen en proberen mogelijke incidenten te voorkomen.

FINANCIEEL VOORDEEL VAN DE AUTOCONTROLE
De wet verplicht bedrijven om hun eigen autocontrolesysteem te hebben. De validatie is niet verplicht, maar wordt vergezeld van een financieel voordeel (ook wel certificering als het wordt toevertrouwd aan een certificatie-instelling geaccrediteerd voor dit doel). Bedrijven met een volledig gevalideerde ACS ontvangen een bonus van 50% (d.w.z. een korting van 50% op de bijdragen). Degenen die geen volledig gevalideerd ACS-risico hebben – vanaf 2011 – krijgen een boete van 100%!  Daarnaast is voor bedrijven die gebruik maken van een gecertificeerd extern autocontrolesysteem , kan de autocontrole worden uitgevoerd in combinatie met een audit op basis van een reeks van commerciële lastenboeken (ISO, BRC, IFS, enz.). Dit biedt ook een financieel voordeel, omdat veel punten worden opgelegd door zowel het Koninklijk Besluit van autocontrole als van een commercieel lastenboek en moet slechts éénmaal worden gecontroleerd. Om de autocontrolegids te bestellen, stuurt u eenvoudig een e-mail naar het volgende adres: info@fenavian.be