Contact us on 0474 36 97 58 or info@fenavian.be

Over Fenavian

Over Fenavian

Fenavian vertegenwoordigt
de Belgische vleesverwerkende nijverheid

… en andere eiwitten

6000 werknemers in 180 bedrijven maken een ruim aanbod topproducten
en realiseren zo samen 2 miljard euro omzet, en een export van 940 mln. € per jaar

Aangezien onze leden naast vleesproducten ook andere producten maken op basis van andere eiwitbronnen, is de scope van de federatie steeds uitgebreider geworden. Niet alleen biedt Fenavian ondersteuning in het verwerken van vlees, ook op vlak van de verwerking van andere eiwitbronnen geven wij ondersteuning, volgen wij de actualiteit, zetelen we in stuurgroepen van innovatieprojecten rond dit onderwerp.

Het nieuwe Fenavian is een dynamische federatie, die vlot inspeelt op de noden van haar leden, die snel en accuraat reageert op actuele situaties, maar die tegelijkertijd een betrouwbare partner is om informatie te verschaffen en een vinger aan de pols te houden binnen de vele politieke structuren en organisaties.

In de eerste plaats voor u, want dankzij uw bijdrage kunnen wij vandaag een gedegen organisatie voorleggen die ervoor zorgt dat ondernemen voor u gemakkelijker wordt, die ervoor zorgt dat uw behoeften worden erkend en herkend.

Er staan vandaag de dag veel uitdagingen te wachten. Vroeger kon u goed zaken doen door een goed product te maken. Die tijden zijn echter al lang achter de rug ! Nu moet u zakenman of -vrouw zijn, milieudeskundige, marketingspecialist, meegaan met uw tijd op ICT vlak, uw weg vinden in de vele regels en wetten. En de tsunami van informatie die ons dagelijks overspoelt, werkt verlammend.

De markt verandert, er zijn internationale bedreigingen maar er liggen zeker ook kansen, er is de doolhof aan verordeningen, wetgeving, milieuzaken, er gebeurt zoveel op vlak van nutritioneel en etiketteringsvlak, … om maar te zwijgen over sociale zaken en de vele negatieve publiciteit waar tegenin moet gegaan worden. Nu meer dan ooit is er nood aan een sterke federatie die voor u een steun en toeverlaat, een ruggengraat is in deze woelige tijden.

Want dat willen onze leden: een federatie die aanwezig is, een sterk merk, die uw stem is op overleg met de retail, met de boeren, met de mensen op alle mogelijke niveaus – zodat er beslissingen worden genomen die ook rekening houden met onze sector, met onze bedrijven.

De voedingsindustrie is de sterkste industriële sector van België. De vleesverwerking is de grootste tak van de voedingsindustrie.

Om ons te kunnen focussen op de veelheid aan projecten, werd besloten om ons aan te sluiten bij verschillende organisaties: Fevia, de federatie van de voedingsindustrie van België, Clitravi, Unizo, … Hierdoor hebben we heel wat slagkracht.

Fenavian zetelt ook in verschillende raden van bestuur en overlegplatformen, zo zijn we lid van het PC 118, het voedingsplatform van Unizo, zetelen we in de raden van bestuur van onder meer Belpork, Antibioticaregister, dierenwelzijnswerkgroepen, sectorgroep varkens, sectorgroep runderen, sectorgroep pluimvee, streekproducten, … en zijn we vaste gesprekspartner voor Volksgezondheid, Werkgelegenheid, Economie, Landbouw, FAVV,  universiteiten en onderzoeksinstellingen, en verschillende Europese organisaties.

We behouden ontegensprekelijk onze onafhankelijkheid, maar het  geeft ons zoveel meer slagkracht om op korte termijn veel meer kennis en expertise in huis te halen. Als lid van Fevia kunnen wij beroep doen op expertise en bijstand op milieuvlak, nutritioneel vlak, wetenschappelijk onderzoeksvlak, sociaal vlak, contacten met de pers, marketing en promotie, netwerk en contacten, opleidingen en internationale mogelijkheden.

Een beter imago, een beter en professionelere communicatie, een opkomen voor rechten, meer en gerichtere informatiestroom. We worden herkend én erkend aan de onderhandelingstafel als gesprekspartner voor de vleeswarenindustrie in België. Maar dat kan alleen als we samenwerken en ons verenigen, anders wordt letterlijk het vlees van onze boterham gestolen. Dat we samen onze krachten bundelen en onze sector versterken. Want daar varen we allemaal wel bij.

Door onze krachten te bundelen kunnen we een luide stem zijn in het overleg met de andere partijen in het ketenoverleg, met de overheid, zowel op Vlaams, Waals, federaal en Europees vlak.

Enkel die informatie die u wil, wanneer u dat wilt

Haal een heel pak expertise in huis

Het nieuwe Fenavian wil daarnaast ook zorgen voor een uitgebreide informatievoorziening. Het lidmaatschap van Fenavian biedt uw bedrijf een breed gamma aan voordelen en diensten waar u gebruik van kunt maken. Ook biedt het de leden een platform voor interessante bijeenkomsten en contacten met collega’s binnen de sector. Op onze website vindt u binnenkort een schat aan informatie en kennis over de vele beleidsterreinen waarin we actief zijn.
We plannen ook een aantal opleidingsessies, kort en duidelijk, met precies die informatie die u zoekt, op het moment dat u die zoekt.

Als producent van vleeswaren wordt u dagelijks met heel veel problemen geconfronteerd. Soms heeft u hiervoor eigen mensen in dienst, maar vaak ontbreekt het de bedrijven aan tijd en mankracht om dit allemaal zelf op te lossen. Fenavian beschikt over de nodige expertise en mankracht om u daarin te ondersteunen. Dankzij stevige contacten met de beleidsmensen van de diverse overheden en organisaties zoals het FAVV, de VLAM, CLITRAVI, maken we het leven voor u een stuk gemakkelijker.

Wetenschap

Autocontrolegids

Een lidmaatschap bij Fenavian geeft u een plaats op de eerste rij van verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Fenavian verenigt de wetenschappelijke, overheids- en academische partners en financiële middelen, om ervoor te zorgen dat onze sector en onze regio, blijvend innovatief kan zijn. We nemen deel aan onderzoeken, volgen de markt en informeren u over de resultaten en nieuwe inzichten. Denk maar aan het phytome project, initiatieven rond vetreductie, zoutreductie,…

Lidmaatschap geeft u toegang tegen een aantrekkelijk tarief tot onze autocontrolegids. Dit is een document opgesteld door een sector en de operatoren van die sector; met aanwijzingen hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid bestemd voor en autocontrole. Deze werd goedgekeurd door het FAVV.

Ondersteuning leden

Marktgegevens

De leden van Fenavian kunnen een beroep doen op ondersteuning en expertise van het secretariaat. Stel uw vraag en we helpen u zo efficiënt mogelijk.

Hoe ziet onze markt eruit ? Hoe evolueert de markt ? We brengen u een regelmatige update in samenwerking met overheden zoals Landbouw & Visserij, GFK.

Praktische hulp bij export

België in de wereld

Velen onder u zijn zelf ook exporteur en telkens u een nieuwe markt aanboort wordt u geconfronteerd met dezelfde problemen.  Welke erkenningen , documenten, certificeringen, … zijn er nodig?  Deze info is nu erg versnipperd over FIT, AWEX, FAVV, … te vinden bij verschillende overheidsdiensten die niet altijd even efficiënt (met elkaar) communiceren. Fenavian wil meebouwen aan een centraal kenniscentrum waar bedrijven alle info kunnen krijgen over een bepaalde exportmarkt.

Als federatie vinden wij het belangrijk dat bedrijven gestimuleerd worden tot export.  We maken kwalitatief hoogstaande producten en als we willen groeien, zijn we verplicht buitenlandse markten aan te spreken door de relatief kleine binnenlandse markt. België wordt echt als kwaliteitslabel gezien.  Dit zou nog veel meer uitgespeeld kunnen worden – en daar willen wij aan meewerken.

Fenavian maakt deel uit van verschillende overlegorganen en europese organisaties. Clitravi, de europese federatie, bundelt de krachten om gemeenschappelijke problemen op te lossen en kennis en ervaring uit te wisselen. Onze aanwezigheid daar zorgt ervoor dat ons land vertegenwoordigd is en dat we op onze beurt kennis en ervaring opdoen om de relevante informatie aan u door te spelen. Ook onze aanwezigheid aan de europese tafel kan voor uw bedrijf een wereld van verschil maken.

Ganda Ham1 copy