Contact us on 0491 35 13 29 or info@fenavian.be

Brief van de Voorzitter

Brief van de Voorzitter
29th October 2014 Melissa Augello

Geachte heer, mevrouw,
Beste Fenavian lid,

Het was een bewogen jaar voor Fenavian. Het was hoog tijd om eens stil te staan en na te denken over Fenavian. Over de organisatie, de doelstellingen, de missie. Wat is Fenavian vandaag en wat moet ze morgen zijn ? Waar willen we naartoe, wat willen we betekenen? Wat zijn de noden van onze leden ?

Als je als organisatie al zo lang bestaat is het geen slecht idee om de hele organisatie eens tegen het licht te houden – we opereren allemaal in een snel evoluerende markt en dat betekent concreet dat onze bedrijven nood hebben aan een dynamische federatie, die vlot inspeelt op de noden van haar leden, die snel en accuraat kan reageren op actuele situaties, maar die tegelijkertijd een betrouwbare partner is om informatie te verschaffen en een vinger aan de pols te houden binnen de vele politieke structuren en organisaties.
In de eerste plaats voor u, want dankzij uw bijdrage kunnen wij vandaag een gedegen organisatie voorleggen die ervoor zorgt dat ondernemen voor u gemakkelijker wordt, die ervoor zorgt dat uw behoeften worden erkend en herkend.

Er staan vandaag de dag veel uitdagingen te wachten.
Vroeger kon u goed zaken doen door een goed product te maken. Die tijden zijn echter al lang achter de rug ! Nu moet u zakenman zijn, milieudeskundige, marketingspecialist, meegaan met uw tijd op ICT vlak, uw weg vinden in de vele regels en wetten. En de tsunami van informatie die ons dagelijks overspoelt, werkt verlammend.

De markt verandert, er zijn internationale bedreigingen maar er liggen zeker ook kansen, er is de doolhof aan verordeningen, wetgeving, milieuzaken, er gebeurt zoveel op vlak van nutritioneel en etiketteringsvlak, … om maar te zwijgen over sociale zaken en de vele negatieve publiciteit waar tegenin moet gegaan worden. Nu meer dan ooit is er nood aan een sterke federatie die voor u een steun en toeverlaat, een ruggengraat is in deze woelige tijden.

Want dat willen onze leden: een federatie die aanwezig is, een sterk merk, die uw stem is op overleg met de retail, met de boeren, met de mensen op alle mogelijke niveaus – zodat er beslissingen worden genomen die ook rekening houdt met onze sector, met onze bedrijven.
Allereerst werd een nieuwe Raad van Bestuur verkozen. Een mooie mix van mensen uit grote én kleinere bedrijven. Mensen met jarenlange ervaring en jonge mensen.

Er werd eveneens een nieuwe directeur aangeworven. Anneleen Vandewynckel, 42, heeft uitgebreide ervaring op vlak van lobbying, management en organisatieontwikkeling en zal de komende jaren Fenavian mee vorm geven.
Om ons te kunnen focussen op de veelheid aan projecten, werd besloten om ons aan te sluiten bij Fevia, de federatie van de voedingsindustrie van België. De voedingsindustrie is de sterkste industriële sector van België.

De vleesverwerking is de grootste tak van de voedingsindustrie.
We behouden ontegensprekelijk onze onafhankelijkheid, maar het aansluiten bij Fevia geeft ons zoveel meer slagkracht om op korte termijn veel meer kennis en expertise in huis te halen.

Als lid van Fevia kunnen wij beroep doen op expertise en bijstand op milieuvlak, nutritioneel vlak, wetenschappelijk onderzoeksvlak, sociaal vlak, contacten met de pers en ga zo maar door. Ook qua marketing en promotie, netwerk en contacten, opleidingen en internationale mogelijkheden is dit een grote stap voorwaarts.

Concreet betekent dit dat alle leden van Fenavian lid worden van Fevia, maar ook dat alle vleesverwerkende leden van Fevia lid worden bij Fenavian. Een mooi voorbeeld van verenigde krachten.
Een beter imago, een beter en professionelere communicatie, een opkomen voor rechten, meer en gerichtere informatiestroom. We worden herkend én erkend aan de onderhandelingstafel als gesprekspartner voor de vleeswarenindustrie in België.

Maar dat kan alleen als we samenwerken en ons verenigen, anders wordt letterlijk het vlees van onze boterham gestolen. Dat we samen onze krachten bundelen en onze sector versterken. Want daar varen we allemaal wel bij.

0 Comments

Leave a reply