Contact us on 0491 35 13 29 or info@fenavian.be

Het Coronavirus

Overzicht van informatie en maatregelen

De berichten over het Coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op.

Graag vatten we de informatie samen van de verschillende instanties en organisaties.  Daarmee willen we onze ondernemers helpen aan een overzichtelijk lijstje van informatie en maatregelen voor onze sector.

Update - nieuws

13/11/’20

Nieuwsbrief Unizo: Lees meer

 06/11/’20

Communicatie FAVV : controles en inspecties in Coronatijden

Het FAVV moet zijn manier van werken aanpassen aan de situatie. Het controleplan is daarom aangepast maar focust nog steeds op het meest essentiële: de voedselveiligheid van de consument. Lees meer

Heb je een attest nodig als ik mij voor het werk tijdens de avondklok moet verplaatsen? Lees meer

Webinar “Social distancing alarms in de voedingsindustrie: nuttig of niet?” Lees meer

Eerste nationale superlabs van start: extra capaciteit moet testen van mensen zonder symptomen straks weer mogelijk maken – Lees meer

Agentschap Zorg en Gezondheid wil dat sneltestbus activiteiten stopt: “Dit is onwettig” – Lees meer

01/11/’20

COVID nieuwsbrief sectoren UNIZO 01/11: In bijlage kan u een document terugvinden met nog meer interessante informatie in kader van COVID – Lees meer

31/10/’20

Vanavond werd het persbericht gepubliceerd nav de beslissingen van vanavond: https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid_19_overlegcomite_gaat_over_tot_verstrengde_lockdown

 coronamaatregelen_20201030

30/10/’20

Naar een nieuwe lockdown? / Vers un nouveau confinement?

Het overlegcomité dat de verschillende regeringen in ons land groepeert, vergadert vandaag opnieuw over bijkomende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Fevia benadrukt het belang om alle essentiële sectoren open te houden. Tegelijkertijd doen we er alles aan om onze voedingsbedrijven door deze tweede golf te krijgen. De verstrengde maatregelen moeten daarom samengaan met een duidelijk socio-economisch pakket. Als voedingsbedrijf is het ondertussen uiterst belangrijk om hoog-risicocontacten op de werkvloer te vermijden. Tot slot vind je hier ook een aantal attesten.  Lees meer

Bijkomende maatregelen: federaal, in Wallonië, in Brussel en in Vlaanderen / Mesures complémentaires: fédérales, en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre

Het Federaal Overlegcomité, de Waalse regering en de Brusselse Provinciale Crisiscel namen dit weekend een reeks bijkomende maatregelen. Ook Vlaanderen legt bijkomende beperkingen op.  Lees meer

Gedeeltelijke lockdown in België en Frankrijk (attest beschikbaar) / Confinement partiel en Belgique et en France (attestation disponible)

Het aantal besmettingen, hospitalisaties en overlijdens door het coronavirus stijgt verder. Nadat op federaal, Waals, Brussels en Vlaams niveau strengere maatregelen werden beslist, overlegden de Eerste Minister en de Minister-Presidenten gisteren om de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bespreken. Sinds middernacht geldt een algeheel kader op Belgisch niveau. Ook Frankrijk gaat in gedeeltelijke lockdown, vanaf middernacht is een attest nodig voor alle verplaatsingen.  Lees meer

Beslissingen federale regering 23/10

  • Verlenging van het relance-overbruggingsrecht tot eind 2020
  • Verdubbeling van het crisis-overbruggingsrecht in oktober en november (en verlengbaar in december) voor sectoren die nu verplicht gesloten zijn, alsook voor wie afhankelijk is van wie verplicht gesloten is (die laatste categorie moet wel elke activiteit volledig stopzetten) Lees meer

 

Bedrijfscontinuïteit

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids (versie 3)

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_versie3.pdf

Je vindt de tekst hier. We raden aan om affiches op te maken van het beleid rond bescherming, preventie en social distancing onder de vorm van pictogrammen en deze op verschillende plaatsen uit te hangen.

De FOD WASO controleert de toepassing van de regels aan de hand een checklist.

Je vindt hier de sectorgids
Op zoek naar affiches, filmpjes en andere sectorgidsen? Klik hier.

 Tool voor risicobeheer m.b.t. Covid – Lees meer


Steunmaatregelen

Federale regering beslist breed sociaaleconomisch steunpakket – Lees meer

Covid – Fiche regionale maatregelen – verschillende regionale premies – Lees hier

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemers getroffen door coronavirusmaatregelen – Lees meer

Noodopvang 9 en 10/11/’20

Ze bieden op maandag 9 en dinsdag 10 november beperkte noodopvang aan voor kleuters en kinderen die thuis niet kunnen opgevangen worden tijdens de verlengde herfstvakantie.  Dit is noodopvang voor ouders met essentiële beroepen die voor deze dagen geen alternatieve opvang hebben. Ouders die hier beroep willen op doen, moeten een attest van de werkgevers van beide ouders kunnen voorleggen!

Update steunmaatregelen

Onmiddellijke openstelling van de tijdelijke werkloosheid overmacht (Corona) aan alle werkgevers.

Extra Vlaamse beschermingspremie (periode vanaf 1 oktober) – Lees meer

 

Ministrieel Besluit - FAQ

In bijlage de FAQ van 5/11/’20 – Lees hier

Covid – MB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

In bijlage de  FAQ van 02/11/’20Lees meer

Ministrieel Besluit van 01/11/’20 – Lees hier

Op 28/10 werd het Covid-MB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In bijlage (NL-FR) Lees hier – Lisez ici

Welke attesten en certificaten voor verplaatsingen?

Attest werknemers bij verplaatsingenLees hier

Attest niet-essentiële bedrijven

Uit het MB volgt het volgende: Elke onderneming moet telewerk invoeren waar mogelijk.
Niet – essentiële verplaatsingen blijven wel toegelaten, behalve tijdens de avondklok. Ook werknemers in niet -essentiële bedrijven die toch naar kantoor komen, hebben een attest nodig.

Meer info hierover, én een model van zo’n attest: https://www.unizo.be/advies/corona-heb-ik-een-attest-nodig-als-ik-mij-voor-het-werk-moet-verplaatsen

“Heb je een attest nodig als ik mij voor het werk tijdens de avondklok moet verplaatsen?”

Door de nieuwe coronamaatregelen, geldt in het Vlaamse Gewest een avondklok van middernacht tot 5u ‘s ochtends, en in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest eeen avondklok van 22u tot 6u. Dat betekent dat je je dus in principe niet op het openbaar domein mag begeven tijdens deze uren, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen.

Een model van zo’n attest? è https://www.unizo.be/advies/heb-ik-een-attest-nodig-als-ik-mij-voor-het-werk-tijdens-de-avondklok-moet-verplaatsen?

Attest grensarbeiders Frankrijk / Attestation travailleurs frontaliers France

De attesten voor de grensarbeiders Frankrijk zijn beschikbaar op deze website:
zie “justificatif de déplacement professionnel’
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
Staat niet veel meer op dan op de klassieke attesten, de avondklok is verwijderd.
U kan met de bestaande attesten verder werken.

Social distancing

Tijdens deze periode van coronaviruscirsis blijft onthaal, preventie en welzijn zeer belangrijk.  Het respecteren van de regels rond social distancing is essentieel, Fenavian roept de bedrijven dan ook op om de maatregelen te volgen en ondersteunt de bedrijven met richtlijnen social distancing.

Oproep: meld uw knelpunten !

Ondervindt u specifieke problemen? Signaleer uw knelpunten aan Fenavian via info@fenavian.be