Contact us on 0491 35 13 29 or info@fenavian.be

Het Coronavirus

Overzicht van informatie en maatregelen

De berichten over het Coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op.

Graag vatten we de informatie samen van de verschillende instanties en organisaties.  Daarmee willen we onze ondernemers helpen aan een overzichtelijk lijstje van informatie en maatregelen voor onze sector.

Bedrijfscontinuïteit

In deze crisis veroorzaakt door het coronavirus speelt de voedingsindustrie een essentiële rol in het garanderen van de voedselbevoorrading. De erkenning van onze sector als essentiële sector is dan ook zeer belangrijk alsook het onderlijnen van het belang dat werknemers in onze sector aan het werk moeten blijven. Het respecteren van de regels van “social distancing” en de preventieve maatregelen tijdens het werk en de pauzes is eveneens essentieel. Die zijn nu opgenomen in de sectorgids.

Om voedingsbedrijven te ondersteunen, publiceerde Fevia al op 20 maart 2020 richtlijnen “social distancing voedingsindustrie”. Die richtlijnen waren gebaseerd op de informatie vanuit het VBO alsook het beleid die verschillende voedingsbedrijven al toepasten. Op 15/4 optimaliseerden we die tot een gezamenlijke, paritaire, tekst in PC118.  Nadat de zogenaamde Generieke Gids verscheen, vulden we de gezamenlijke richtlijnen aan met inspiratie uit die gids. Op het PC118 van 5 mei kwamen we zo tot de uiteindelijke tekst.
Vervolgens gingen we ook in PC220 aan de slag met de sectorgids. Daarbij werden een aantal bepalingen rond telewerk en bureauwerk toegevoegd. Eind mei kwamen we zo tot de sectorgids voor heel de sector.

Je vindt de tekst hier. We raden aan om affiches op te maken van het beleid rond bescherming, preventie en social distancing onder de vorm van pictogrammen en deze op verschillende plaatsen uit te hangen.

De FOD WASO controleert de toepassing van de regels aan de hand een checklist.

Je vindt hier de sectorgids
Op zoek naar affiches, filmpjes en andere sectorgidsen? Klik hier.

Economische verliezen beperken

Tips voor werkgevers

Maatregelen

De communicatie over de verspreiding van het Coronavirus of COVID-19 volgt mekaar alsmaar sneller op, alsook de maatregelen die voorgesteld of opgelegd worden door diverse overheden en binnen -en buitenland.
Onderliggend ook nog een aantal links die u regelmatig opvolgt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen:

Agentschap Zorg & Gezondheid – Covid-19 : aandachtspunten voor vlees- en visverwerkende bedrijven, slachthuizen, voedselverpakkingsbedrijven – Lees hier de communicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Aangepaste maatregelen provincie Antwerpen (07/08) – Lees persbericht

Bijkomende maatregelen : besluit Antwerpen

Update 27/7: bijkomende beperkende maatregelen

Update 14/7: uitbreiding mondmaskerverplichting en reisbeperkingen

Coronavirus COVID-19

Het coronavirus en zijn gevolgen

Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Op reis in het buitenland – Coronavirus

Wat als een werknemer terugkeert van risicogebied? Lees meer

Wat als er een besmetting is vastgesteld in jouw (lid’s) bedrijf? Lees meer

Meteen verwittigd bij een noodsituatie: schrijf je in op BE-Alert!: 

Schrijf je in op BE-Alert

Steunmaatregelen

U vindt die allemaal opgelijst onder de rubriek Coronasteunmaatregelen’ via volgende site.

Hoe wordt het crisis-overbruggingsrecht belast? Lees meer

Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus – Lees meer

Tijdelijke werkloosheid na de corona-epidemie – overgangsmaatregelen van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 – Lees meer

Nieuwe premie: beschermingsmechanisme tot 15.000 euro – Lees meer

Voorwaarden van de coronalening versoepeld – Lees meer

Overbruggingsrecht wordt deels verlengd! – Lees meer

Hoe wordt het crisis-overbruggingsrecht belast? Lees meer

Verlenging tijdelijke werkloosheidlees meer

Tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffinglees meer

RSZ: betalingstermijnen voor de verschuldigde bijdragen voor 3de en 4de kwartaal 2020
Het voorontwerp bepaalt dat de werkgevers, die als gevolg van de coronacrisis ernstige economische problemen ondervinden, kunnen verzoeken om minnelijke afbetalingsplannen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2020. In voorkomend geval zullen er geen sancties worden opgelegd als de voorschotten voor die kwartalen te laat worden betaald. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Wet houdende dringende fiscale bepalingen t.g.v. Covid-19 (Belgisch Staatsblad, 23/7)
In de plenaire zitting van 9/07 is het ‘Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)’ goedgekeurdHet is de tekst zoals die in de kamercommissie zoals die in de bevoegde kamercommissie was aangenomen. Link: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1390/55K1390007.pdf

Met Verzamelwet “Corona III” komt de wetgever met een nieuw pakket fiscale steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op onze ondernemingen te temperen. – Lees meer

Verlenging aanmoedigingspremies voor werknemers van ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering
De Vlaamse Regering verlengt de regeling waarbij bedrijven, die door de coronacrisis te maken krijgen met een dalende omzet, productie of bestellingen, een beroep kunnen doen op de aanmoedigingspremie voor werknemers van ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering. Deze verlenging loopt tot en met 31 december 2020. Bedoeling is werknemers te ondersteunen die door de coronacrisis te maken krijgen met een arbeidsduurvermindering en bedrijven aan te moedigen te opteren voor een arbeidsduurvermindering in plaats van ontslag.

Aanvullende compensatiepremie kan worden aangevraagd
De aanvullende compensatiepremie is een eenmalige en forfaitaire premie voor ondernemers die – omwille van corona – te maken hebben met een omzetverlies van 60% in de maand volgende op de heropstart na een verplichte sluiting of tijdens de maand mei indien er geen verplichte sluiting was. De premie kan intussen ook effectief aangevraagd worden.

Meer info: https://www.unizo.be/aanvullende-compensatiepremie-wegens-de-coronacrisis?

Consumptiecheque toekennen aan werknemers?
Dat kan! De cheque kan zowel op papier als elektronisch worden uitgegeven. Men kan de cheque gebruiken in horecazaken, erkende culturele inrichtingen, sportverenigingen …

Meer info: https://www.unizo.be/consumptiecheque-toekennen-aan-je-werknemers-coronamaatregel

Maximale forfaitaire vergoeding telewerklees meer

Corona ouderschapverlof lees meer

Flitscontrole vleessector (augustus)

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.
Meer info
Over de flitscontroles
https://www.siod.belgie.be/nl/flitscontrole-land-en-tuinbouwsector-juli-vleessector-augustus

Finaal Ministrieel Besluit - FAQ

Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken

Ministerieel Besluit van 30 juli ’20lees hier

FAQ Covid – 19lees meer

Ministerieel Besluit van 24 juli ’20lees hier

Reizen binnen Europa

Verschillende landen binnen en buiten Europa namen in de afgelopen maanden maatregelen, daarbij sloten ze vaak hun grenzen. Werknemers en vrachtvervoer bleven vaak gevrijwaard. In het licht van de afbouw van de maatregelen, openden de grenzen binnen Europa sinds 15 juni. De Raad van de EU beval vervolgens aan om de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te hebben voor 14 landen. De Belgische regering besliste op 6 juli dit voorlopig niet te doen. Gezien de heropflakkering van het virus besliste de regering in juli om ook binnen de EU voor toeristische reizen reisbeperkingen op te leggen en moeten bepaalde reizigers bij hun terugkeer verplicht een document invullen. 

Reizen binnen Europa

Update 31/7: “Passenger Locator Form”

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen.

Sinds 15 juni

Sinds 15 juni mogen Belgen reizen naar een land in de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen. De EU lanceerde daarom een handige website met de regels die gelden in de verschillende landen van de EU: https://reopen.europa.eu/
Op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen vind je bijkomende informatie.

Door de heropflakkering van het virus besliste het overlegcomité daarom, in aanwezigheid van de Groep Experts belast met de Exitstrategie (GEES), om vanuit epidemiologisch oogpunt de strategie te bepalen voor de begeleiding van mensen die van vakantie terugkeren uit zogenaamde risicozones. De algemene aanpak van grensoverschrijdende reisbeperkingen/aanbevelingen maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Het is uiterst belangrijk om bij toeristische reizen bij terugkeer de website van de FOD Buitenlandse zaken te controleren en te controleren uit welke zone je terugkomt.

Grensarbeiders

Verschillende landen in Europa namen in de afgelopen maanden maatregelen, daarbij sloten ze vaak hun grenzen. Werknemers en vrachtvervoer bleven vaak gevrijwaard. In het licht van de afbouw van de maatregelen, openen de grenzen binnen Europa stilaan. Sinds 15 juni zijn zo de grenzen van België geopend, waardoor de attesten voor grensarbeiders niet langer nodig zijn.

Op 15 juni openden verschillende EU-landen (waaronder België, Nederland, Duitsland en Frankrijk) hun grenzen voor EU-landen, landen uit de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk. Daardoor kunnen grensarbeiders opnieuw zonder attest de grens over. Het zogenaamde Passenger Locater Form, het formulier dat reizigers moeten invullen als zij terugkeren uit vakantie vanuit een rode zone geldt enkel voor toeristische reizen en dus niet voor grensarbeiders. 

De EU lanceerde een handige website met de regels die gelden in de verschillende landen van de EU: https://reopen.europa.eu/

Welke attesten en certificaten voor verplaatsingen?

Verschillende landen in Europa namen in de afgelopen maanden maatregelen, daarbij sloten ze vaak hun grenzen. Werknemers en vrachtvervoer bleven vaak gevrijwaard. In het licht van de afbouw van de maatregelen, openen de grenzen binnen Europa stilaan. Zo openden de Belgische grenzen op 15 juni voor EU-landen, landen uit de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk. Een handig overzicht vind je hier.

Sinds 29 juli: essentiële verplaatsingen provincie Antwerpen

Sinds midden juli 2020 stijgt het aantal besmettingen met het coronavirus opnieuw. Uit de cijfers van Sciensano blijkt bovendien dat het aantal besmettingen het snelst en sterkst stijgt in de provincie Antwerpen. De Nationale Veiligheidsraad alsook de provincie Antwerpen namen daarom verstrengende maatregelen. Het ministerieel besluit alsook de politieverordening van de gouverneur van Antwerpen zijn ondertussen gepubliceerd.
Die politieverordening bepaalt dat in de provincie Antwerpen met uitzondering van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, van verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie, het verboden is om zich op het openbaar domein te begeven tussen 23.30 u en 6.00u. Inrichtingen die behoren tot de horecasector sluiten om 23.00 uur. Essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals van en naar het werk, naar een ziekenhuis, … blijven toegestaan.
De gouverneur gaf tijdens de persconferentie aan dat een attest van de werkgever die de essentiële verplaatsing motiveert nuttig kan zijn. Dezelfde type attesten zoals in gebruik eerder in deze gezondheidscrisis worden door de gouverneur aanbevolen. Je vindt hier een voorbeeldattest.

Sinds 15 juni 

Op 15 juni gingen de grenzen van verschillende landen van de Europese Unie open, zoals ook de grenzen van België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Daarmee vervallen verschillende verplichtingen voor het afleveren van attesten en certificaten.  Op Re-open EU vind je een handig overzicht.

Voor het Verenigd Koninkrijk gelden sinds 8 juni specifieke regels. Vanaf 8 juni 2020 is iedereen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomt, onderworpen aan een verplichte 14-daagse zelfisolatieperiode wegens het coronavirus. Chauffeurs die internationaal vervoer van goederen doen, zijn vrijgesteld van deze verordening en hoeven zich niet te isoleren. Ze moeten echter wel het Public Health Passenger Locator Formulier invullen voordat ze op reis gaan. Bedrijven kunnen een account aanmaken bij UK VISA en Immigration via deze link en vervolgens de verklaringen voor chauffeurs invullen. Daarnaast zijn chauffeurs ook verplicht om aan te tonen dat reizen deel uitmaakt van hun werk – het wordt aanbevolen om dit te doen met een brief van het transportbedrijf op briefpapier van het bedrijf.

Social distancing

Tijdens deze periode van coronaviruscirsis blijft onthaal, preventie en welzijn zeer belangrijk.  Het respecteren van de regels rond social distancing is essentieel, Fenavian roept de bedrijven dan ook op om de maatregelen te volgen en ondersteunt de bedrijven met richtlijnen social distancing.

Mondmaskers: welke en waar bestellen

Visual mondmaskers
Welke mondmaskers bestellen?

Richtlijnen over het correct gebruik van mondmaskers
Sciensano publiceert consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19 pandemie. De instructies vind je hier.
Hieruit volgt dat het gebruik van mondmaskers enkel wordt aanbevolen in situaties waarin het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren. Daarnaast zijn de maskers in de eerste plaats voorbehouden aan de gezondheidssector en zorginstellingen.

  • FFP2-maskers worden gereserveerd voor zorgverleners wanneer zij in direct contact staan met mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten.
  • Chirurgische maskers worden in eerste instantie aanbevolen voor zorgverleners. Indien de voorraad het toelaat kunnen deze ook gebruikt worden door personeel in essentiële beroepen in omstandigheden waarin social distancing niet kan worden gerespecteerd (waarbij een afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd) (dus incl. de voedingsbedrijven).

Stoffen maskers kunnen worden gebruikt voor het beschermen van de directe omgeving ter voorkomen van verspreiding van het virus. Deze zijn inferieur aan de medische maskers, en dienen dus gebruikt te worden in het kader van een tekort aan andere maskers. Wanneer de maatregelen geleidelijk aan opgeheven zullen worden, worden deze maskers aanbevolen voor elke situatie waarin een contact van <1,5 meter nodig is en op plaatsen waar veel mensen samen komen (bijv. openbaar vervoer, supermarkten, …).

Waar mondmaskers bestellen?

Fenavian heeft al meermaals mondmaskers besteld bij de betrouwbare leverancier Vokla. U mag uiteraard rechtstreeks contact opnemen voor de bestelling van mondmaskers. Hierbij de contactgegevens:
Magali
t. + 32 499 148 700
magali@voklashop.be
Voklaproducts.be

Hieronder vindt u een overzicht van leveranciers van mondmaskers.

aanbod_mondmaskers_new4

Gelaatschermen

Makers Against Corona is een gezamenlijke inspanning voor het produceren en afleveren van materiaal zoals gelaatsschermen voor degenen die dit het meest nodig hebben.
https://makersagainstcorona.org/
Alfa zeefdruk bvba, geel, https://www.alfazeefdruk.be/nl/producten/38

Lees zeker ook ... relevante artikels

ILVO toont hoe je veilig werkt in coronatijden

 Westvlees moet deuren niet sluiten na corona-uitbraak – Lees meer

5 aandachtspunten voor de bevoegde ministers in de strijd tegen het coronavirus – Lees meer

Vleessector wil gecoördineerde aanpak van coronapandemie – Lees meer

Meer illegale ontsmettingsmiddelen en alcoholgels in omloop sinds Covid-19-crisis – Lees meer

Wat met voedsel dat besmet is met corona? – Lees meer

Oproep: meld uw knelpunten !

Ondervindt u specifieke problemen? Signaleer uw knelpunten aan Fenavian via info@fenavian.be