Contact us on 0491 35 13 29 or info@fenavian.be

Over Fenavian

Over Fenavian

Het nieuwe Fenavian is een dynamische federatie, die vlot inspeelt op de noden van haar leden, die snel en accuraat reageert op actuele situaties, maar die tegelijkertijd een betrouwbare partner is om informatie te verschaffen en een vinger aan de pols te houden binnen de vele politieke structuren en organisaties.

In de eerste plaats voor u, want dankzij uw bijdrage kunnen wij vandaag een gedegen organisatie voorleggen die ervoor zorgt dat ondernemen voor u gemakkelijker wordt, die ervoor zorgt dat uw behoeften worden erkend en herkend.

Er staan vandaag de dag veel uitdagingen te wachten. Vroeger kon u goed zaken doen door een goed product te maken. Die tijden zijn echter al lang achter de rug ! Nu moet u zakenman of -vrouw zijn, milieudeskundige, marketingspecialist, meegaan met uw tijd op ICT vlak, uw weg vinden in de vele regels en wetten. En de tsunami van informatie die ons dagelijks overspoelt, werkt verlammend.

De markt verandert, er zijn internationale bedreigingen maar er liggen zeker ook kansen, er is de doolhof aan verordeningen, wetgeving, milieuzaken, er gebeurt zoveel op vlak van nutritioneel en etiketteringsvlak, … om maar te zwijgen over sociale zaken en de vele negatieve publiciteit waar tegenin moet gegaan worden. Nu meer dan ooit is er nood aan een sterke federatie die voor u een steun en toeverlaat, een ruggengraat is in deze woelige tijden.

Want dat willen onze leden: een federatie die aanwezig is, een sterk merk, die uw stem is op overleg met de retail, met de boeren, met de mensen op alle mogelijke niveaus – zodat er beslissingen worden genomen die ook rekening houden met onze sector, met onze bedrijven.

Om ons te kunnen focussen op de veelheid aan projecten, werd besloten om ons aan te sluiten bij Fevia, de federatie van de voedingsindustrie van België. De voedingsindustrie is de sterkste industriële sector van België. De vleesverwerking is de grootste tak van de voedingsindustrie.

We behouden ontegensprekelijk onze onafhankelijkheid, maar het aansluiten bij Fevia geeft ons zoveel meer slagkracht om op korte termijn veel meer kennis en expertise in huis te halen. Als lid van Fevia kunnen wij beroep doen op expertise en bijstand op milieuvlak, nutritioneel vlak, wetenschappelijk onderzoeksvlak, sociaal vlak, contacten met de pers, marketing en promotie, netwerk en contacten, opleidingen en internationale mogelijkheden.

Concreet betekent dit dat alle leden van Fenavian lid worden van Fevia, maar ook dat alle vleesverwerkende leden van Fevia lid worden bij Fenavian. Een mooi voorbeeld van verenigde krachten.

Een beter imago, een beter en professionelere communicatie, een opkomen voor rechten, meer en gerichtere informatiestroom. We worden herkend én erkend aan de onderhandelingstafel als gesprekspartner voor de vleeswarenindustrie in België.Maar dat kan alleen als we samenwerken en ons verenigen, anders wordt letterlijk het vlees van onze boterham gestolen. Dat we samen onze krachten bundelen en onze sector versterken. Want daar varen we allemaal wel bij.

Door onze krachten te bundelen kunnen we een luide stem zijn in het overleg met de andere partijen in het ketenoverleg, met de overheid, zowel op Vlaams, Waals, federaal en Europees vlak.

Fenavian vertegenwoordigt de
Belgische vleesverwerkende nijverheid

6000

180

2

werknemers

vleesverwerkende bedrijven

miljard jaarlijkse omzet

shutterstock_150356948 copy

Enkel die informatie die u wil, wanneer u dat wilt

Haal een heel pak expertise in huis

Het nieuwe Fenavian wil daarnaast ook zorgen voor een uitgebreide informatievoorziening. Het lidmaatschap van Fenavian biedt uw bedrijf een breed gamma aan voordelen en diensten waar u gebruik van kunt maken. Ook biedt het de leden een platform voor interessante bijeenkomsten en contacten met collega’s binnen de sector. Op onze website vindt u binnenkort een schat aan informatie en kennis over de vele beleidsterreinen waarin we actief zijn.
We plannen ook een aantal opleidingsessies, kort en duidelijk, met precies die informatie die u zoekt, op het moment dat u die zoekt.

Als producent van vleeswaren wordt u dagelijks met heel veel problemen geconfronteerd. Soms heeft u hiervoor eigen mensen in dienst, maar vaak ontbreekt het de bedrijven aan tijd en mankracht om dit allemaal zelf op te lossen. Fenavian beschikt over de nodige expertise en mankracht om u daarin te ondersteunen. Dankzij stevige contacten met de beleidsmensen van de diverse overheden en organisaties zoals het FAVV, de VLAM, CLITRAVI, maken we het leven voor u een stuk gemakkelijker.

Wetenschap

Autocontrolegids

Een lidmaatschap bij Fenavian geeft u een plaats op de eerste rij van verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Fenavian verenigt de wetenschappelijke, overheids- en academische partners en financiële middelen, om ervoor te zorgen dat onze sector en onze regio, blijvend innovatief kan zijn. We nemen deel aan onderzoeken, volgen de markt en informeren u over de resultaten en nieuwe inzichten. Denk maar aan het phytome project, initiatieven rond vetreductie, zoutreductie,…

Lidmaatschap geeft u toegang tegen een aantrekkelijk tarief tot onze autocontrolegids. Dit is een document opgesteld door een sector en de operatoren van die sector; met aanwijzingen hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid bestemd voor en autocontrole. Deze werd goedgekeurd door het FAVV.

Ondersteuning leden

Marktgegevens

De leden van Fenavian kunnen een beroep doen op ondersteuning en expertise van het secretariaat. Stel uw vraag en we helpen u zo efficiënt mogelijk.

Hoe ziet onze markt eruit ? Hoe evolueert de markt ? We brengen u een regelmatige update in samenwerking met overheden zoals Landbouw & Visserij, GFK.

Praktische hulp bij export

België in de wereld

Velen onder u zijn zelf ook exporteur en telkens u een nieuwe markt aanboort wordt u geconfronteerd met dezelfde problemen.  Welke erkenningen , documenten, certificeringen, … zijn er nodig?  Deze info is nu erg versnipperd over FIT, AWEX, FAVV, … te vinden bij verschillende overheidsdiensten die niet altijd even efficiënt (met elkaar) communiceren. Fenavian wil meebouwen aan een centraal kenniscentrum waar bedrijven alle info kunnen krijgen over een bepaalde exportmarkt.

Als federatie vinden wij het belangrijk dat bedrijven gestimuleerd worden tot export.  We maken kwalitatief hoogstaande producten en als we willen groeien, zijn we verplicht buitenlandse markten aan te spreken door de relatief kleine binnenlandse markt. België wordt echt als kwaliteitslabel gezien.  Dit zou nog veel meer uitgespeeld kunnen worden – en daar willen wij aan meewerken.

Fenavian maakt deel uit van verschillende overlegorganen en europese organisaties. Clitravi, de europese federatie, bundelt de krachten om gemeenschappelijke problemen op te lossen en kennis en ervaring uit te wisselen. Onze aanwezigheid daar zorgt ervoor dat ons land vertegenwoordigd is en dat we op onze beurt kennis en ervaring opdoen om de relevante informatie aan u door te spelen. Ook onze aanwezigheid aan de europese tafel kan voor uw bedrijf een wereld van verschil maken.

Ganda Ham1 copy

Imago van de sector

Vlees ligt vaak onder vuur. Het imago van vlees is niet positief, en dat is jammer.
Want vandaag wordt het kind met het badwater weggegooid. We hebben nochtans veel om trots op te zijn… !

Onze producten zijn kwalitatief hoogstaand, de controles zijn van de strengste van Europa, en de productie gebeurt met enorme zorg voor voedselveiligheid en zorg voor ingrediënten. We maken vleesproducten met echt vakmanschap. Maar we vertellen het niet !

Onze producten hebben een hoge voedingswaarde, bevatten geen of nauwelijk suikers of koolhydraten, zijn rijk aan eiwitten, mineralen en ijzer, magnesium, vitamine B12,… maar we vertellen het niet !

Onze productie heeft een impact op het milieu, dat klopt! Maar… onze bedrijven doen ontzettend veel inspanningen om hun impact op het milieu zo klein mogelijk te maken. Afvalwaterzuivering, warmterecuperatie, alternatieve energie,… Maar we vertellen het niet!

Er is weinig nutritioneel zo hoogstaand voor onze kinderen als een boterham met vleeswaren – maar wie weet dat?

Ook met dierenwelzijn wordt veel rekening gehouden. De afgelopen jaren is dierenwelzijn een standaard geworden in onze sector en ook daar worden veel inspanningen voor gedaan. Maar wie weet dat?

We geven werk aan 6000 werknemers. We leveren een enorme bijdrage aan onze maatschappij als werkgever en ondernemers.

Er zijn vleeswaren met verschillende hoeveelheden kalorieën – er is een heel aanbod aan mager vlees.

Het eten van vleeswaren past perfect in een gezonde levensstijl.

Position Papers

Fenavian timmert mee aan de verbetering van het imago van vleeswaren.
Binnen de VLAM zetelt Fenavian in de verschillende werkgroepen rond vlees (pluimvee, runds, varken, lastenboeken, streekproducten, …).
Samen met de mensen van vers vlees en landbouw, ontwikkelde wij de Position Papers.