Contact us on 0491 35 13 29 or info@fenavian.be

Het Coronavirus

Overzicht van informatie en maatregelen

De berichten over het Coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op.

Graag vatten we de informatie samen van de verschillende instanties en organisaties.  Daarmee willen we onze ondernemers helpen aan een overzichtelijk lijstje van informatie en maatregelen voor onze sector.

Bedrijfscontinuïteit

Lees meer

Generieke Gids

Om deze op sectorniveau over te nemen, uit te breiden… ditmaal ook de bestanden in Word (ipv de beveiligde pdf)

Generieke gids_NL_2020-04-23

Sectorprotocollen en het traject richting herop-/doorstart

De heropstart wordt momenteel door de Economic Risk Management Group (ERMG) voorbereid. Daarbij wordt voor elke sector nagegaan in welke omstandigheden de activiteiten kunnen hernemen. Dat kan in de praktijk een gedeeltelijke heropstart zijn van pakweg de helft van een normaal activiteitsritme.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200416_04924670
20200413 ERMG CoronaToolbox  – Veilige werkplek in tijden van Corona v07 vr HRPBM
20200415 ERMG CoronaToolbox  – Guide de protection vPour HRPBW vFR
2020-04-15 – Minister Nathalie Muylle

Contingency plan

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 en bijven ten minsten tot en met 5 april 2020 van kracht.

In bijlage vinden jullie de geupdate template procedure die door elk bedrijf kan overgenomen worden als procedure of onderdeel van een beheersplan voor uitbraak van ziekten, in deze Corona.  Er is eveneens een statement opgenomen als reactie op de vraag van bepaalde afnemers die garanties wensen omtrent de bevoorrading.

Met dank aan Febev.

200312 Contingency plan FEBEV epidemic-pandemic v1.2

200312 Contingency plan FEBEV epidemic-pandemic v1.2

OPGEPAST!

De voedingssector is nu aanzien als essentiële sector naast de zorg! Hiermee is social distancing toe te passen waar mogelijk, idem voor telewerk. Wat social distancing betreft, raden we iedereen aan om na te gaan in welke dit implementeerbaar is in zijn/haar bedrijf, maar bovenal oog te hebben voor de verzuchtingen van de werknemers en in eerste instantie de focus te leggen op de contactpunten, met name sociaal blok en kantines. In tweede instantie dient nagekeken te worden hoe dit zich vertaalt naar de werkvloer, wetende dat hygiënische voorzorgen reeds standaard genomen (zouden moeten) worden in het kader van ons beheersplan.

Door de status van essentiële sector, is de opvang van kinderen van werknemers in de voedingssector geen discussie meer.

Dit besluit bevestigt dat mensen die tewerkgesteld worden in de voedingssector op hetzelfde niveu komen als leerkrachten en zorgverleners. Het besluit zelf is van kracht vanaf deze middag tot 05/04, voor zover er zich tussen nu en 12h geen aanpasingen aandienen. Communicatie tussen gouverneurs en provinciebesturen is nu lopende.

Economische verliezen beperken

Lees meer

Bedrijven beschermd tegen faillissementen tot 17 mei

“Het koninklijk besluit bijzondere machten van minister van KMO’s en Zelfstandigen Denis DUCARME, minister van Economie Nathalie MUYLLE en minister van Justitie Koen GEENS gericht op de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedures die het resultaat zouden zijn van de huidige crisis, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het moratorium loopt tot 17 mei.”
Bericht op website minister Geens: https://www.koengeens.be/news/2020/04/25/bedrijven-beschermd-tegen-faillissementen-tot-17-mei
Voor het KB in het BS: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/24/2020010385/staatsblad

 

Tips voor werkgevers

De FOD Volksgezondheid publiceerde op 10 maart nieuwe aanbevelingen voor het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus, bedrijven worden aangeraden om (tot 31 maart) zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken.
Lees meer

Alle nuttige info op: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn

Personeelszaken

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

Er kunnen zich 2 situaties voordoen:

  1.  Daling opdrachten = economische werkloosheid: Bij een tijdelijke daling in opdrachten of cliënteel kan economische werkloosheid aangevraagd worden.
  2. Sluiting = overmacht: Als jullie genoodzaakt zijn te sluiten (vb. dit wordt opgelegd door de gemeente, ziekte werkgever, geen bevoorrading meer) kan je je eventueel beroepen op overmacht.

ECONOMISCHE WERKLOOSHEID ARBEIDERS
De economische werkloosheid kan ingevoerd worden voor een periode van maximum 4 weken. Binnen deze 4 weken kan de arbeider op de dagen van economische werkloosheid uitkeringen genieten. Na deze 4 weken bent u genoodzaakt een verplichte werkweek in te voeren.

Lees meer
RVA – SCHORSING BEDIENDEN WEGENS WERKGEBREK VOOR ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN –
PRELIMINAIRE VOORWAARDEN

Steunmaatregelen

Op 6 maart 2020 besliste de regering om steunmaatregelen in te voeren om het inkomensverlies voor ondernemers en werknemers naar aanleiding van de Coronacrisis te beperken. Het gaat om de volgende maatregelen:

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Verhoging uitkering tijdelijke werkloosheid

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen – Lees meer
Check uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

Betalingsplan btw

Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Flexibiliteit bij de uitvoering van overheidsopdrachten

Uitbreiding van de corona hinderpremie – nieuwe ondersteuningsmaatregelen Vlaanderen

Ook betalingsuitstel mogelijk voor bepaalde verzekeringen

Wie in de essentiële sector werkt, krijgt tot 120 overuren netto

Wat met je waterfactuur in coronatijden?

Heb jij recht op de coronalening?

Je vindt die allemaal opgelijst onder de rubriek Coronasteunmaatregelen’ via volgende site.

Maatregelen - attesten - verklaringen

De communicatie over de verspreiding van het Coronavirus of COVID-19 volgt mekaar alsmaar sneller op, alsook de maatregelen die voorgesteld of opgelegd worden door diverse overheden en binnen -en buitenland.
Onderliggend ook nog een aantal links die u regelmatig opvolgt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen:

 

maatregelen coronavirus

Coronavirus COVID-19

Het coronavirus en zijn gevolgen

Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Aanbevelingen voor een verantwoorde omgang met klanten in de strijd tegen COVID-19

Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 in China en in andere landen getroffen door de ziekte

Op reis in het buitenland – Coronavirus

Attest noodzakelijke verplaatsing – verklaring kinderopvang

Meteen verwittigd bij een noodsituatie: schrijf je in op BE-Alert!: 

Schrijf je in op BE-Alert

Nieuwe maatregelen Frankrijk - verplicht attesten - grensarbeiders

De Franse president Macron kondigde gisteren in een toespraak bijkomende maatregelen aan ter bestrijding van het coronavirus.

Vanaf dinsdag 17 maart 12u gelden maatregelen om de contacten en het reizen door Frankrijk tot het strikte minimum te beperken en dit voor een periode van ten minste 15 dagen. Enkel volgende verplaatsingen zijn dan nog toegelaten, mits specifiek certificaat:

Verplaatsing van huis naar de werkplek wanneer telewerken niet mogelijk is.

Winkelen voor basisbenodigdheden in geautoriseerde buurtwinkels

Verplaatsing voor zorg

Verplaatsen voor kinderopvang en ondersteuning van kwetsbare mensen

Sport op individuele basis, zonder dat er sprake is van een bijeenkomst

Voor de verplaatsing naar het werk, gelden volgende attesten:

Eerder op de dag gonsde het van de geruchten dat Frankrijk de grenzen zou sluiten. Die sluiting komt er niet. Daarmee volgt Frankrijk alvast de richtlijnen die de Europese Commissie verspreidde en waarvan zij met aandrang vraagt aan de lidstaten om die te respecteren.

Guidelines - measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:086I:TOC

Guidelines to protect the health and safety of workers in food business during the COVID-19

Finaal Ministrieel Besluit - FAQ

Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken

Koninklijk besluit tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS

18_3_Ministrieel Besluit Covid-19

Update FAQ 

23/4 : https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200423_0.pdf

FAQ NL versie 9

De Europese Commissie publiceert FAQ over COVID-19 en voedselveiligheid 

FAVV: versoepeling voor de validatie van autocontrole

Rekening houdend met de maatregelen die de federale regering gecommuniceerd heeft op 17/03/2020 om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, geldt de volgende uitzondering voor alle audits van het autocontrolesysteem.
Audits kunnen gedurende de periode van de maatregelen van de regering uitgesteld worden zonder impact op de bonus van de onderneming.  De periode start op 13 maart 2020 en de einddatum zal uiteraard afhangen van de duur van de bijzondere maatregelen, rekening houdend met een overgangsfase.
Zodra de maatregelen worden opgeheven en er weer audits mogelijk zijn, moeten de OCI en de operator binnen enkele dagen weer rechtstreeks contact opnemen om zo snel mogelijk een hernieuwingsaudit te plannen. Deze communicatie moet gedocumenteerd worden.
De praktische modaliteiten in het kader van de financiering zullen later nog medegedeeld worden maar het FAVV zal naar een zo eenvoudig mogelijke oplossing streven.

Geleidelijk hervatting van alle controles van FAVV

Social distancing

Tijdens deze periode van coronaviruscirsis blijft onthaal, preventie en welzijn zeer belangrijk.  Het respecteren van de regels rond social distancing is essentieel, Fenavian roept de bedrijven dan ook op om de maatregelen te volgen en ondersteunt de bedrijven met richtlijnen social distancing.

Mondmaskers: welke en waar bestellen

Welke mondmaskers bestellen?

Richtlijnen over het correct gebruik van mondmaskers
Sciensano publiceert consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19 pandemie. De instructies vind je hier.
Hieruit volgt dat het gebruik van mondmaskers enkel wordt aanbevolen in situaties waarin het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren. Daarnaast zijn de maskers in de eerste plaats voorbehouden aan de gezondheidssector en zorginstellingen.

  • FFP2-maskers worden gereserveerd voor zorgverleners wanneer zij in direct contact staan met mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten.
  • Chirurgische maskers worden in eerste instantie aanbevolen voor zorgverleners. Indien de voorraad het toelaat kunnen deze ook gebruikt worden door personeel in essentiële beroepen in omstandigheden waarin social distancing niet kan worden gerespecteerd (waarbij een afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd) (dus incl. de voedingsbedrijven).

Stoffen maskers kunnen worden gebruikt voor het beschermen van de directe omgeving ter voorkomen van verspreiding van het virus. Deze zijn inferieur aan de medische maskers, en dienen dus gebruikt te worden in het kader van een tekort aan andere maskers. Wanneer de maatregelen geleidelijk aan opgeheven zullen worden, worden deze maskers aanbevolen voor elke situatie waarin een contact van <1,5 meter nodig is en op plaatsen waar veel mensen samen komen (bijv. openbaar vervoer, supermarkten, …).

Waar mondmaskers bestellen?

Fenavian heeft al meermaals mondmaskers besteld bij de betrouwbare leverancier Vokla. U mag uiteraard rechtstreeks contact opnemen voor de bestelling van mondmaskers. Hierbij de contactgegevens:
Magali
t. + 32 499 148 700
magali@voklashop.be
Voklaproducts.be

Hieronder vindt u een overzicht van leveranciers van mondmaskers.

aanbod_mondmaskers_new4

Gelaatschermen

Makers Against Corona is een gezamenlijke inspanning voor het produceren en afleveren van materiaal zoals gelaatsschermen voor degenen die dit het meest nodig hebben.
https://makersagainstcorona.org/
Alfa zeefdruk bvba, geel, https://www.alfazeefdruk.be/nl/producten/38

Communiceer met uw klanten

Voorbeeldbrief, ter inspiratie:

Beste klant,
De recente ontwikkelingen rond het coronavirus creëren veel onrust. We willen u graag in alle transparantie informeren over onze organisatie en onze producten.
Wij willen u bij deze geruststellen, en garanderen u dat wij bij **bedrijfsnaam** er alles aan doen om zo actief mogelijk te anticiperen op alle ontwikkelingen.
We volgen het overheidsadvies minutieus en nemen continu alle mogelijke preventieve maatregelen binnen onze organisatie – in nauw overleg met alle betrokken diensten.
We bevestigen u bij deze graag dat er vandaag geen probleem is inzake levering, bevoorrading, noch in productie.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Nog vragen ? Aarzel niet ons te contacteren op xxxx

Met vriendelijke groeten,

Oproep: meld uw knelpunten !

Ondervindt u specifieke problemen? Signaleer uw knelpunten aan Fenavian via info@fenavian.be
We zijn bezig met onderwerpen zoals:

  • Grensarbeid
  • Bevoorradingsproblemen
  • Export