Contact us on 0491 35 13 29 or info@fenavian.be

Het Coronavirus

Overzicht van informatie en maatregelen

De berichten over het Coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op.

Graag vatten we de informatie samen van de verschillende instanties en organisaties.  Daarmee willen we onze ondernemers helpen aan een overzichtelijk lijstje van informatie en maatregelen voor onze sector.

Bedrijfscontinuïteit

Economische verliezen beperken

Tips voor werkgevers

De FOD Volksgezondheid publiceerde op 10 maart nieuwe aanbevelingen voor het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus, bedrijven worden aangeraden om (tot 31 maart) zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken.
Lees meer

Alle nuttige info op: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/het-coronavirus-en-zijn

Personeelszaken

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

Er kunnen zich 2 situaties voordoen:

  1.  Daling opdrachten = economische werkloosheid: Bij een tijdelijke daling in opdrachten of cliënteel kan economische werkloosheid aangevraagd worden.
  2. Sluiting = overmacht: Als jullie genoodzaakt zijn te sluiten (vb. dit wordt opgelegd door de gemeente, ziekte werkgever, geen bevoorrading meer) kan je je eventueel beroepen op overmacht.

ECONOMISCHE WERKLOOSHEID ARBEIDERS
De economische werkloosheid kan ingevoerd worden voor een periode van maximum 4 weken. Binnen deze 4 weken kan de arbeider op de dagen van economische werkloosheid uitkeringen genieten. Na deze 4 weken bent u genoodzaakt een verplichte werkweek in te voeren.

Lees meer
RVA – SCHORSING BEDIENDEN WEGENS WERKGEBREK VOOR ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN –
PRELIMINAIRE VOORWAARDEN

Bedrijven in problemen kunnen betaling sociale bijdragen in termijnen vragen

Ondernemingen die in economische moeilijkheden verkeren door het coronavirus, kunnen aan de RSZ vragen om hun sociale bijdragen in termijnen te betalen. Dat zegt hr-dienstengroep Partena Professional.
Volgens Anne Ghysels, expert bij Partena Professional, kan voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een minnelijk afbetalingsplan aangevraagd worden bij de RSZ. “Met dit minnelijk afbetalingsplan doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden.” Als alle RSZ-bijdragen correct zijn betaald, kan de RSZ volgens Ghysels vrijstelling geven van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen of intresten.
Een aanvraagformulier kan worden ingevuld op de website van de RSZ.

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

Communiceer met uw klanten

Voorbeeldbrief, ter inspiratie:

Beste klant,
De recente ontwikkelingen rond het coronavirus creëren veel onrust. We willen u graag in alle transparantie informeren over onze organisatie en onze producten.
Wij willen u bij deze geruststellen, en garanderen u dat wij bij **bedrijfsnaam** er alles aan doen om zo actief mogelijk te anticiperen op alle ontwikkelingen.
We volgen het overheidsadvies minutieus en nemen continu alle mogelijke preventieve maatregelen binnen onze organisatie – in nauw overleg met alle betrokken diensten.
We bevestigen u bij deze graag dat er vandaag geen probleem is inzake levering, bevoorrading, noch in productie.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Nog vragen ? Aarzel niet ons te contacteren op xxxx

Met vriendelijke groeten,

Steunmaatregelen

Op 6 maart 2020 besliste de regering om 10 steunmaatregelen in te voeren om het inkomensverlies voor ondernemers en werknemers naar aanleiding van de Coronacrisis te beperken. Het gaat om de volgende maatregelen:

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Verhoging uitkering tijdelijke werkloosheid

Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen – Lees meer
Check uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

Betalingsplan btw

Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor zelfstandigen

Versoepeling van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Flexibiliteit bij de uitvoering van overheidsopdrachten

Uitbreiding van de corona hinderpremie – nieuwe ondersteuningsmaatregelen Vlaanderen

Ook betalingsuitstel mogelijk voor bepaalde verzekeringen

Je vindt die allemaal opgelijst onder de rubriek Coronasteunmaatregelen’ via volgende site.

Maatregelen - attesten - verklaringen

De communicatie over de verspreiding van het Coronavirus of COVID-19 volgt mekaar alsmaar sneller op, alsook de maatregelen die voorgesteld of opgelegd worden door diverse overheden en binnen -en buitenland.
Onderliggend ook nog een aantal links die u regelmatig opvolgt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen:

Coronavirus COVID-19

Het coronavirus en zijn gevolgen

Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 in China en in andere landen getroffen door de ziekte

Op reis in het buitenland – Coronavirus

Attest noodzakelijke verplaatsing – verklaring kinderopvang

Meteen verwittigd bij een noodsituatie: schrijf je in op BE-Alert!: 

Schrijf je in op BE-Alert

Contingency plan

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 en bijven ten minsten tot en met 5 april 2020 van kracht.

In bijlage vinden jullie de geupdate template procedure die door elk bedrijf kan overgenomen worden als procedure of onderdeel van een beheersplan voor uitbraak van ziekten, in deze Corona.  Er is eveneens een statement opgenomen als reactie op de vraag van bepaalde afnemers die garanties wensen omtrent de bevoorrading.

Met dank aan Febev.

200312 Contingency plan FEBEV epidemic-pandemic v1.2

200312 Contingency plan FEBEV epidemic-pandemic v1.2

OPGEPAST!

De voedingssector is nu aanzien als essentiële sector naast de zorg! Hiermee is social distancing toe te passen waar mogelijk, idem voor telewerk. Wat social distancing betreft, raden we iedereen aan om na te gaan in welke dit implementeerbaar is in zijn/haar bedrijf, maar bovenal oog te hebben voor de verzuchtingen van de werknemers en in eerste instantie de focus te leggen op de contactpunten, met name sociaal blok en kantines. In tweede instantie dient nagekeken te worden hoe dit zich vertaalt naar de werkvloer, wetende dat hygiënische voorzorgen reeds standaard genomen (zouden moeten) worden in het kader van ons beheersplan.

Door de status van essentiële sector, is de opvang van kinderen van werknemers in de voedingssector geen discussie meer.

Dit besluit bevestigt dat mensen die tewerkgesteld worden in de voedingssector op hetzelfde niveu komen als leerkrachten en zorgverleners. Het besluit zelf is van kracht vanaf deze middag tot 05/04, voor zover er zich tussen nu en 12h geen aanpasingen aandienen. Communicatie tussen gouverneurs en provinciebesturen is nu lopende.

Oproep: meld uw knelpunten !

Ondervindt u specifieke problemen? Signaleer uw knelpunten aan Fenavian via info@fenavian.be
We zijn bezig met onderwerpen zoals:

  • Grensarbeid
  • Bevoorradingsproblemen
  • Export

 

EU Guidelines - measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:086I:TOC

 

Nieuwe maatregelen Frankrijk - verplicht attesten - grensarbeiders

De Franse president Macron kondigde gisteren in een toespraak bijkomende maatregelen aan ter bestrijding van het coronavirus.

Vanaf dinsdag 17 maart 12u gelden maatregelen om de contacten en het reizen door Frankrijk tot het strikte minimum te beperken en dit voor een periode van ten minste 15 dagen. Enkel volgende verplaatsingen zijn dan nog toegelaten, mits specifiek certificaat:

Verplaatsing van huis naar de werkplek wanneer telewerken niet mogelijk is.

Winkelen voor basisbenodigdheden in geautoriseerde buurtwinkels

Verplaatsing voor zorg

Verplaatsen voor kinderopvang en ondersteuning van kwetsbare mensen

Sport op individuele basis, zonder dat er sprake is van een bijeenkomst

Voor de verplaatsing naar het werk, gelden volgende attesten:

Eerder op de dag gonsde het van de geruchten dat Frankrijk de grenzen zou sluiten. Die sluiting komt er niet. Daarmee volgt Frankrijk alvast de richtlijnen die de Europese Commissie verspreidde en waarvan zij met aandrang vraagt aan de lidstaten om die te respecteren.

Finaal Ministrieel Besluit

Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken

Koninklijk besluit tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS

18_3_Ministrieel Besluit Covid-19

FAVV: versoepeling voor de validatie van autocontrole

Rekening houdend met de maatregelen die de federale regering gecommuniceerd heeft op 17/03/2020 om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, geldt de volgende uitzondering voor alle audits van het autocontrolesysteem.
Audits kunnen gedurende de periode van de maatregelen van de regering uitgesteld worden zonder impact op de bonus van de onderneming.  De periode start op 13 maart 2020 en de einddatum zal uiteraard afhangen van de duur van de bijzondere maatregelen, rekening houdend met een overgangsfase.
Zodra de maatregelen worden opgeheven en er weer audits mogelijk zijn, moeten de OCI en de operator binnen enkele dagen weer rechtstreeks contact opnemen om zo snel mogelijk een hernieuwingsaudit te plannen. Deze communicatie moet gedocumenteerd worden.
De praktische modaliteiten in het kader van de financiering zullen later nog medegedeeld worden maar het FAVV zal naar een zo eenvoudig mogelijke oplossing streven.

Social distancing

Tijdens deze periode van coronaviruscirsis blijft onthaal, preventie en welzijn zeer belangrijk.  Het respecteren van de regels rond social distancing is essentieel, Fenavian roept de bedrijven dan ook op om de maatregelen te volgen en ondersteunt de bedrijven met richtlijnen social distancing.