Contact us on 0474 36 97 58 or info@fenavian.be

Autocontrolegids

Autocontrolegids update 2016

Eindelijk: de nieuwe autocontrolegids is beschikbaar!

Er zijn een aantal updates gebeurd, en een aantal aanpassingen. Het was dan ook al een heel aantal jaar geleden dat dit gebeurd was. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle overbodige zaken uit de gids te verwijderen.

De bedrijven kunnen bij hun OCI vragen om geauditeerd te worden tegenover deze nieuwe gids.

U kan deze bestellen bij Fenavian, via een mailtje naar info@fenavian.be

 

AUTOCONTROLEGIDS G-019
Fenavian heeft een gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de sector van vleeswaren uitgewerkt. Deze gids werd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) goedgekeurd. De gids is vooral gericht tot de producenten van vleeswaren maar kan ook een nuttig instrument zijn voor de andere ondernemingen van de sector aangezien de wetgeving hierin ruim beschreven is.

WAAROM EEN AUTOCONTROLEGIDS?
Sinds 1 januari 2005 moet iedere fabrikant van voedingsmiddelen in orde zijn met het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 over autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Om te voldoen aan deze wettelijke vereisten kan de fabrikant gebruik maken van de sectorale autocontrolegids die door het FAVV goedgekeurd is.
De gids is een belangrijk hulpmiddel bij de opzet en de implementatie van een bedrijfseigen autocontrolesysteem (ACS). Een correcte implementatie en naleving ervan garandeert de productie van veilige en kwalitatieve producten. Hiermee kunnen we de volledige sector op een hoog professioneel niveau brengen en mogelijke incidenten proberen te voorkomen.

FINANCIEEL VOORDEEL MET AUTOCONTROLE
Het is wettelijk verplicht om over een bedrijfseigen autocontrolesysteem te beschikken. De validatie ervan is niet verplicht, maar deze bezorgt u wel een financieel voordeel (men spreekt ook van certificatie indien dit toevertrouwd wordt aan een hiervoor geaccrediteerd certificatieorganisme). Voor bedrijven met een volledig gecertificeerd ACS geldt een bonus van 50% (m.a.w. een korting van 50% op de heffing).  Voor bedrijven die niet over een gevalideerd ACS beschikken, zal de malus vanaf 2011 100% bedragen!

Daarnaast kan voor bedrijven met een extern gecertificeerd commercieel kwaliteitssysteem de autocontrole-audit in combinatie met een audit op basis van een commercieel lastenboek (ISO, BRC, IFS, enz.) gebeuren. Ook dit zal een financieel voordeel opleveren omdat vele zaken zowel door het KB als een commercieel lastenboek vereist worden en bijgevolg slechts 1 maal geaudit hoeven te worden.

Om de gids te bestellen stuur een mail naar info@fenavian.be