Contact us on 0491 35 13 29 or info@fenavian.be

Nos partenaires

Fenavian Academy: Formations

 

Activités

Nouvelles

Guide d’autocontrôle

Previous

Next

Activités

Fenavian collabore avec …

FEVIA

Fédération belge de l’industrie alimentaire
fevia.be

AFSCA

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
www.afsca.be

Boerenbond

Beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in hoofd- of nevenberoep
www.boerenbond.be

Flanders’ Food

Bijdragen tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie
www.flandersfood.com

ABS

Algemeen Boerensyndicaat
www.absvzw.be

Comeos

Porte-parole du commerce et des services en Belgique
www.comeos.be

VLAM

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw
www.vlam.be

ILVO

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
www.ilvo.vlaanderen.be

SPF Etcs

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
www.emploi.belgique.be

IWT

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.
www.iwt.be

Phytome

Phytochemicals to reduce nitrite in meat products
www.phytome.eu

The PHYTOME project (Phytochemicals to reduce nitrite in meat products) is a major EU co-funded research project that has started the first of December 2012 and aims to develop innovative meat products in which the food additive nitrite has been replaced by natural compounds originating from fruits and vegetables. These biologically active compounds, also referred to as phytochemicals, are known to contribute to improved gut health and are added to the meat as natural extracts.

Fenavian est partenaire dans ce projet de recherche.

Clitravi

Federation of the European Meat Processing Industry
www.clitravi.eu

Autorités politiques

Minister Geert Bourgeois –  Minister-president van de Vlaamse Regering

Minister Borsus – Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer

Minister Schauvlieghe – Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Minister Ben Weyts – Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Minister Collin – Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme et des Sports

enz