Contact us on 0491 35 13 29 or info@fenavian.be

Activiteiten

Activiteiten

Fenavian werkt samen met…

FEVIA

Federatie van de Belgische voedingsindustrie & Food.be
fevia.be


FAVV

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
www.afsca.be

Boerenbond

Beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in hoofd- of nevenberoep
www.boerenbond.be

Flanders’ Food

Bijdragen tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie
www.flandersfood.com

ABS

Algemeen Boerensyndicaat
www.absvzw.be

Comeos

Vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten
www.comeos.be

VLAM

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw
www.vlam.be

ILVO

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
www.ilvo.vlaanderen.be

FOD Waso

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
www.werk.belgie.be

Clitravi

Federation of the European Meat Processing Industry
www.clitravi.eu

IWT

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.
www.iwt.be

Optimeat

Snellere, betere en efficiëntere productontwikkeling en voorspelling van de consumentenappreciatie voor een breed gamma vleesproducten
http://www.flandersfood.com/projecten/optimeat

Phytome

Phytochemicals to reduce nitrite in meat products
www.phytome.eu

The PHYTOME project (Phytochemicals to reduce nitrite in meat products) is a major EU co-funded research project that has started the first of December 2012 and aims to develop innovative meat products in which the food additive nitrite has been replaced by natural compounds originating from fruits and vegetables. These biologically active compounds, also referred to as phytochemicals, are known to contribute to improved gut health and are added to the meat as natural extracts.

Fenavian is een partner in dit onderzoeksproject.

Food Pilot

Food Pilot, het applicatie- en analysecentrum van Flanders’ FOOD en ILVO, www.foodpilot.be

Politieke instanties

Minister Geert Bourgeois –  Minister-president van de Vlaamse Regering

Minister Weyts – Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Minister Schauvlieghe – Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Minister Ducarme -Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Minister Collin – Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme et des Sports

enz